“POVIJEST JE UČITELJICA ŽIVOTA”

Historia Est Magistra Vitae

STRUČNE USLUGE

OSPOSOBLJAVANJA

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Stručne usluge zaštite na radu obuhvaćaju aktivnosti u svrhu sustavnog unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom.

STRUČNE USLUGE

OSPOSOBLJAVANJA

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Ispitivanja strojeva i uređaja, radne opreme prema zakonu o zaštiti na radu te faktora radnog okoliša u radnim i pomoćnim prostorijama.

thin

Radno vrijeme

08:30 – 15:00 (URED)

08:30 – 19:00 (UČILIŠTE)

STRUČNE USLUGE

OBRAZOVANJA

Školovanje

PROGRAMI OBRAZOVANJA

Stručne usluge obrazovnih sektora na područjima ekonomije, strojarstva, prometa , graditeljstva te veliki izbor programa srednjoškolskog osposobljavanja.

STRUČNE USLUGE

OBRAZOVANJA

Lovci

PROGRAMI OBRAZOVANJA

Stručne usluge školovanja lovaca sa teoretskim i praktičnim vježbama, predavanjima u nastavnim kabinetima i obukom u lovištu i na streljani sa lovnim stručnjacima u svim oblastima uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njenih dijelova.

thin

08:30 – 15:00 (URED)

08:30 – 19:00 (UČILIŠTE)

Kruge 48

10000 Zagreb


Sva prava pridržana © Učilište Magistra Vitae 2021.

Učilište Magistra Vitae