UČILIŠTE MAGISTRA VITAE

ATESTIRANJE I ISPITIVANJE

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

ATESTIRANJE I ISPTIVANJE

NAŠE USLUGE OBUHVAĆAJU

Ispitivanja strojeva i uređaja, radne opreme prema zakonu o zaštiti na radu te faktora radnog okoliša u radnim i pomoćnim prostorijama.

PREGLED I ISPTIVANJE RADNE OPREME (STROJEVI I UREĐAJI, POSTROJENJE, ITD.)

PREGLED I ISPITIVANJE FIZIKALNIH ČIMBENIKA (TEMPERATURA, RELATIVNA VLAŽNOST I BRZINA STRUJANJA ZRAKA, OSVIJETLJENOST, BUKA I VIBRACIJE)

PREGLED I ISPITIVANJE KEMIJSKIH ČIMBENIKA (KONCENTRACIJA PLINOVA, PARA, PRAŠINA I AEROSOLA)

PREGLED I ISPTIVANJE ISPRAVNOSTI NISKONAPONSKIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

PREGLED I ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI VENTILACIJSKIH I KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA

PREGLED I ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE

PREGLED I ISPITIVANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA

PREGLED ISPRAVNOSTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I OTPORA IZOLACIJE

PREGLED I ISPITIVANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD MUNJE (GROMOBRANSKA INSTALACIJA)

PREGLED I ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI SIGURNOSNE I PROTUPANIČNE RASVJETE

PREGLED I ISPITIVANJE TIPKALA ZA ISKLJUČIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U SLUČAJU NUŽDE

PREGLED I ISPITIVANJE ZAŠTITE OD STATIČKOG ELEKTRICITETA


Radno vrijeme

08:30 – 15:00 (URED)

08:30 – 19:00 (UČILIŠTE)


08:30 – 15:00 (URED)

08:30 – 19:00 (UČILIŠTE)

Kruge 48

10000 Zagreb


Sva prava pridržana © Učilište Magistra Vitae 2021.

Učilište Magistra Vitae